Ons website-adres is: http://kindenkrachtbegeleiding.nl.

Privacyverklaring Kind & Kracht

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee wil ik je ervan op de hoogte stellen dat jouw gegevens veilig zijn bij Kind&Kracht leerondersteuning en kindbegeleiding.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Patricia van Herwijnen-Voskuilen. Oprichter en eigenaresse van Kind&Kracht leerondersteuning en kindbegeleiding te Nieuwendijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73665126

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer e.d.) gebruik ik enkel om contact met jou te houden over het traject bij Kind&Kracht. Je contactgegevens worden pas opgeslagen nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld en daarmee hebt aangegeven akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Verwerken persoonsgegevens 

Na het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt het traject opgestart. Alle informatie die tijdens het traject gedeeld wordt door jou, wordt vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat ik deze informatie niet zal delen met derden op welke manier dan ook. Mocht het tijdens het traject wenselijk zijn om informatie te delen en/of uit te wisselen met derden dan vraag ik hiervoor expliciet jouw toestemming. Zonder deze toestemming worden er geen gegevens / informatie gedeeld.

Beveiliging

Het is wettelijk verplicht om jouw gegevens te beschermen. Op internet worden bij Kind&Kracht geen gegevens bewaard. Informatie die ik deel via Whatsapp, email, sms, enz. is beveiligd doordat de apparaten waarop ik deze informatie bewaar (laptop, tablet en telefoon) hebben beveiligd met een code. Alleen ik heb toegang tot deze apparaten zodat jouw gegevens veilig zijn.

Niet digitale gegevens 

Tijdens het begeleidingstraject maken we waar nodig schriftelijke notities. Bijvoorbeeld over de doelen waaraan gewerkt wordt en de manier waarop we daaraan werken. De mappen en de schriften waarin wij deze gegevens noteren bewaren we in een afgesloten kast zodat ze goed beschermd zijn. Digitale dossiers zijn opgeslagen op de NAS bij Kind&Kracht en beveiligd met een code.

Delen van gegevens

Je mag er vanuit gaan dat jouw persoonlijke gegevens niet gedeeld worden met derden door Kind&Kracht. Enkel als er toestemming voor gegeven is.

Termijn van bewaarde gegevens

Je gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om jouw goed te begeleiden bij Kind&Kracht.  

Jouw rechten 

Ik respecteer je privacy vanuit mijn professionaliteit. Je hebt recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en je mag mij hier altijd over aanspreken.